Rượu Tempranillo

Rượu vang Tempranillo

Các loại rượu vang được làm bằng nho Tempranillo, loại nổi tiếng nhất của nước ta và với các loại khác nhau (Tinta del Pais, v.v.) được chọn từ khắp Tây Ban Nha bởi các chuyên gia của chúng tôi và trực tiếp từ nhà sản xuất. Từ tất cả các Chỉ định Xuất xứ của Tây Ban Nha chấp nhận giống nho đặc biệt này.