Julián Becerro Hams

Ibericos Julian Becerro

Julián Becerro sản xuất các sản phẩm của Iberia có chất lượng cao nhất từ ​​1930 ở La Alberca, Salamanca. Sự tôn trọng đối với sản phẩm và truyền thống là bí quyết về chất lượng đặc biệt của giăm bông, thăn, xúc xích, xúc xích ...