Rượu Toro

TORO DO THẮNG

Lựa chọn rượu với DO Toro. Rượu vang đặc trưng bởi cơ thể tuyệt vời của họ và hương vị mạnh mẽ. Hoàn hảo để thưởng thức với một loại thịt ngon. Rượu vang phức tạp, đầy lịch sử của khu vực.