Dầu sinh thái

DẦU KHÍ SINH THÁI

Dầu ô liu hữu cơ từ các nhà sản xuất tốt nhất ở Tây Ban Nha. Chuẩn bị cẩn thận và lựa chọn ô liu. Dầu được chế biến theo cách riêng của mình hoặc trong các món ăn đặc biệt