Dầu Ñ Organic

Ñ Organic dầu ôliu

Ñ Organic là một trong những nhà sản xuất dầu ô liu nguyên chất của Jaén trong suốt cuộc đời, đã chuyển đổi phần tốt nhất của sản xuất trong một loại dầu sinh thái với chất lượng tốt nhất có thể được tìm thấy. Dầu rất đặc biệt, hoàn hảo cho ẩm thực haute.