Aceites Torres

Tháp dầu ôliu

Olive Extra Virgin Olive Oil Towers. Sản xuất tại Lleida bởi giáo viên trong khu vực. Đặc trưng bởi một hương vị nhẹ nhàng hơn so với các loại dầu truyền thống của Andalusia.