Dầu Valderrama

Valderrama dầu ôliu

Dầu Valderrama. Đồng nghĩa về chất lượng và uy tín. Trong hơn năm 150, các thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình Valderrama Họ đã duy trì cam kết để có được một loại dầu độc đáo mà ngày nay đã trở thành một tài liệu tham khảo trên toàn thế giới, bằng những lời chỉ trích lớn nhận được trên báo chí trong nước và quốc tế, hoặc bằng cách đi kèm với các thực đơn và món ăn của nhiều người trong số nhà hàng tốt nhất trên thế giới.