Bodegas Pittacum

TÚI KHAI THÁC

các bodegas Pittacum Họ là một trong những công nhận nhất của DO El Bierzo. Mỗi năm vượt quá, và các loại rượu vang đỏ của nó ngày càng được đánh giá cao cả bên trong và bên ngoài của Tây Ban Nha.