Bodegas Pradorey

Rượu vang Pradorey

Lịch sử của trang trại hiện đang chiếm Bodegas Pradorey Nó bắt nguồn từ đầu thế kỷ XVI, khi các lãnh địa được chuyển sang tay Công giáo Isabella, và sau đó trở thành đất nông nghiệp và chăn nuôi, luôn thuộc quyền sở hữu của hoàng gia, cho đến thế kỷ XX trở thành tài sản riêng cho đến khi cuối cùng gia đình Cremades, chủ sở hữu hiện tại của trang trại, được thực hiện với nó. Cũng là chủ sở hữu của Real Sitio de la Ventosilla, gia đình Cremades, nuôi dưỡng giống nho Tempranillo hoặc mực mịn của đất nước, ông đã có được một loại rượu vang chất lượng cao từ những vườn nho của riêng mình, một số trong số đó có hơn một trăm năm tuổi. Sau đó nó sẽ được xây dựng một nhà máy rượu khác trong khu đô thị của Rueda, nơi thực hành thủ công được pha trộn với những tiến bộ mới nhất trong công nghệ trong một khu vực lý tưởng để sản xuất rượu vang trắng.