Bodegas Ramon

Rượu vang Ramon Bilbao

1924 Đây là năm mà trong đó Bodegas Ramón Bilbao, nằm ở Haro, được thành lập. Những người tiên phong trong sự lão hóa của rượu vang, trong những năm gần đây đã đặt cược rất nhiều vào sự phát triển của rượu vang chất lượng cao và đổi mới, luôn duy trì bản sắc của rượu vang Rioja Alta.