Bodegas Terras Gauda

BODEGAS TERRAS GAUDA

các Bodegas Terras Gauda, nằm ở Pontevedra, đã trở thành ngày hôm nay một điểm chuẩn trong ngành do chất lượng và độc quyền của các loại rượu vang của họ với Rías Baixas Chỉ định xuất xứ. Trên thực tế những nhà máy rượu này là một phần của một nhóm lớn hơn, được hình thành bởi những điều đã nói ở trên Bodegas Terras Gauda, Vườn nho và Bodegas Pittacum (có nguồn gốc tên là Bierzo) và Quinta Sardonia, và bởi pháo đài rau Rosaleira.