Sweet House Eceiza

Ngôi nhà Eceiza

Kẹo Casa Eceiza được sản xuất tại Tolosa trong hơn 40 năm. Truyền thống và bí quyết của gia đình là điều tạo ra sự khác biệt.