Hams Fuente La Virgen

IBERICOS NGUỒN VIRGIN

Fuente La Virgen là một trong những bậc thầy ham được công nhận nhất ở nước ta và là yêu thích của các chuyên gia lớn. Chuyên Jamón và Bellota thăn chất lượng tốt nhất. Mỗi mảnh Fuente La Virgen Nó có thể được so sánh hoàn hảo với những con chuột nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha.