Aceites Quirós

dầu ô liu dầu ô liu

Montes de Toledo và Extra Virgin Olive Oil. Đó là một sự kết hợp tuyệt vời khi chúng ta đang nói về một sản phẩm sành ăn có chất lượng cao nhất. Một ưu tiên từ các tiêu chuẩn xác định dầu ô liu đến một số khu vực địa lý của bán đảo của chúng tôi, gia đình Quiros đã quản lý để sản xuất một loại dầu ô liu đặc biệt.