Cabrales cheese

Cabrales phô mai

Phô mai Authentic Cabrales được sản xuất tại Asturias bởi các nhà sản xuất phô mai bậc thầy của khu vực trong nhiều thế hệ. Phô mai xanh với kết cấu kem và hương vị và hương liệu mạnh mẽ.