Phô mai Idiazábal

Phô mai

Phô mai Idiazabal nổi tiếng được làm bằng tay ở xứ Basque với sữa cừu chất lượng cao và cách xử lý được duy trì đặc biệt tốt. Mỗi năm, các loại phô mai ngon nhất được bán đấu giá và hàng ngàn euro được trả cho những miếng tốt nhất.