Rượu vang Cabernet Frank

Rượu vang Cabernet Frank

Lựa chọn các loại rượu vang được làm bằng nho Cabernet Frank, đến từ tất cả các Do từ Tây Ban Nha chấp nhận loại nho đỏ đặc biệt này. Rượu mạnh mẽ, với một tính cách phức tạp.


Rất tiếc, không có sản phẩm nào phù hợp với tìm kiếm của bạn.