Rượu vang Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Các loại rượu vang được làm bằng nho Cabernet Sauvignon được lựa chọn từ khắp Tây Ban Nha bởi các chuyên gia của chúng tôi và trực tiếp từ nhà sản xuất. Đến từ tất cả các mệnh giá xuất xứ của Tây Ban Nha chấp nhận giống nho này.