Rượu vang DO Cigales

THUỐC LÁ

Nguồn gốc Cigales của xứ sở đã nổi tiếng trong một thời gian dài cho các loại rượu vang hồng của nó, được đặc trưng bởi hương thơm hoa mạnh mẽ của họ và sự mềm mại của họ. Tính cách độc đáo này đã được chuyển giao trong những năm gần đây với các loại rượu vang đỏ của nó, ngày càng có nhiều người theo dõi hơn.