Rượu của Bierzo

Rượu vang của Bierzo

El Bierzo đã trở thành những năm gần đây, một trong những lĩnh vực thèm muốn nhất đối với rượu vang. DO El Bierzo đồng nghĩa với rượu vang chất lượng với một cá tính tuyệt vời.