Rượu Garnacha

Rượu vang Garnacha

Lựa chọn các loại rượu vang Tây Ban Nha được làm từ nho đỏ Garnacha. Rượu vang phức tạp, với cá tính tuyệt vời. A phải trong các loại rượu vang của Tây Ban Nha.