Rượu vang Macabeo

Rượu vang Macabeo

Rượu vang được làm từ nho Macabeo. Từ tất cả DO của Tây Ban Nha thừa nhận loại nho trắng đặc biệt này.