Wine Mencía

Rượu vang Mencia

Các loại rượu vang được làm bằng nho Mencía được lựa chọn từ khắp Tây Ban Nha bởi các chuyên gia của chúng tôi và trực tiếp từ nhà sản xuất. Đến chủ yếu từ khu vực El Bierzo ở Castilla y León