Rượu vang Merlot

Rượu vang Merlot

Các loại rượu vang được làm bằng nho Merlot được lựa chọn từ khắp Tây Ban Nha bởi các chuyên gia của chúng tôi và trực tiếp từ nhà sản xuất. Từ tất cả các Chỉ định Xuất xứ của Tây Ban Nha chấp nhận giống nho đặc biệt này.