Rượu vang của Rias Baixas

RỪNG BAASAS RIAS

Các loại rượu vang có nguồn gốc từ Rías Baixas được đặc trưng bởi độ tươi và độ chua vừa phải, làm cho chúng hoàn hảo để kết hợp với hải sản địa phương. Rượu vang trắng với một cá tính tuyệt vời đang chiến thắng cả thế giới.