Rượu vang hồng

ROSE RƯỢU

Các loại rượu vang Rosé được lựa chọn từ khắp Tây Ban Nha bởi các chuyên gia của chúng tôi và trực tiếp từ nhà sản xuất. Đến từ tất cả các Chỉ định Xuất xứ của Tây Ban Nha và được làm bằng tất cả các loại nho có thể tìm thấy ở nước ta.