Rượu Syrah

Rượu vang Syrah của Tây Ban Nha

Rượu vang được làm bằng nho Syrah được lựa chọn bởi các chuyên gia của chúng tôi và trực tiếp từ nhà sản xuất. Từ tất cả các Chỉ định Xuất xứ của Tây Ban Nha chấp nhận giống nho đặc biệt này.