Rượu vang từ vùng đất của Castilla y León

CASTILLA Y LEON WINES

DO Vinos de la Tierra của Castilla y León giữ một số loại rượu vang tốt nhất có thể tìm thấy ở Tây Ban Nha. Rượu vang phức tạp và đặc biệt, để tránh xa thông thường.