LIÊN HỆ

Bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi có sẵn cho bạn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9: 00 đến 14: 00 (Giờ tiếng Tây Ban Nha GMT + 1) trong 916370180.

Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các phòng ban khác nhau qua email:

atencionalcliente @made-in-spain.com: Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đơn đặt hàng, hóa đơn, lô hàng, v.v.
nhà cung cấp @made-in-spain.com: Nếu bạn là nhà cung cấp chính thức Made in Spain, nếu bạn muốn hoặc nếu bạn chỉ muốn thông tin.
thông tin @made-in-spain.com: Đối với một tư vấn thông tin chung.
nhấn @made-in-spain.com: Đối với báo cáo, chương trình, phỏng vấn, v.v. Chúng tôi là của bạn.
rrhh @made-in-spain.com: Để gửi cho chúng tôi CV của bạn nếu bạn muốn hợp tác với chúng tôi.

Chúng tôi đang ở đây để đảm bảo sự hài lòng của bạn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.