Gorrotxas của Rafa Gorrotxategui

Gorrotxas của Rafa Gorrotxategui

  • 9,95 €


Gorrotxas của Rafa Gorrotxargetui là một trong những đồ ngọt quý nhất của Tây Ban Nha. Được làm bằng phương pháp thủ công ở xứ Basque, không có chất phụ gia hoặc chất bảo quản, với hạnh nhân và lòng đỏ.

Dulces Casa Eceiza >>

hàng hải miễn phí từ 150 € đặt hàng tới hầu hết các nước ở châu Âu

Bạn có thể chọn giữa giao hàng tại nhà hoặc tại điểm thu gom của UPS gần nhà của bạn hơn, vì vậy bạn có thể đi và tìm đơn hàng khi phù hợp nhất với bạn. Có Nhiều hơn điểm thu thập 7000 của UPS trên khắp châu Âu.

Bạn có ngày 15 để trả lại đơn đặt hàng kể từ ngày nhận.

Để xem các điều kiện vận chuyển đến các quốc gia khác, hãy truy cập Chính sách vận chuyển.


Chúng tôi cũng khuyên bạn nên