Iberin acin acorn

Phong bì của Iberia Loin của Cebo Julian Becerro.

  • 6,50 €


Phong bì thăn của người Jamaica Julián becerro. Chuẩn bị bởi Julián Becerro ham thạc sĩ ở La Alberca, Salamanca, từ 1930.

Những mảnh độc đáo trên thế giới.

Trình bày: Giới thiệu về 100gr.

Ghép đôi: Một miếng để tự nếm, với một cava chất lượng hoặc rượu vang đỏ mềm.

Julian Becerro Hams >>

hàng hải miễn phí từ 150 € đặt hàng tới hầu hết các nước ở châu Âu

Bạn có thể chọn giữa giao hàng tại nhà hoặc tại điểm thu gom của UPS gần nhà của bạn hơn, vì vậy bạn có thể đi và tìm đơn hàng khi phù hợp nhất với bạn. Có Nhiều hơn điểm thu thập 7000 của UPS trên khắp châu Âu.

Bạn có ngày 15 để trả lại đơn đặt hàng kể từ ngày nhận.

Để xem các điều kiện vận chuyển đến các quốc gia khác, hãy truy cập Chính sách vận chuyển.


Chúng tôi cũng khuyên bạn nên