Người giữ giăm bông chuyên nghiệp

Người giữ Ham chuyên nghiệp

  • 34,95 €


Soporte jamonero profesional fabricado con herrajes metálicos y madera de alta calidad. Hecho para todo tipo de jamones y paletas, desde los 4 hasta los 10kg.

El complemento imprescindible para un buen jamón ibérico de bellota.

Con este jamonero tendrás el jamón perfectamente colocado en tu cocina y siempre listo para catar.

Vận chuyển đến bán đảo Tây Ban Nha là miễn phí từ 120 € của đơn hàng và cho các đơn hàng nhỏ hơn bắt đầu từ 7 €. Thời gian giao hàng trung bình là 24-48h

Bạn có thể chọn giữa giao hàng tại nhà hoặc tại điểm thu gom của UPS gần nhà của bạn hơn, vì vậy bạn có thể đi và tìm đơn hàng khi phù hợp nhất với bạn. Có Nhiều hơn điểm thu thập 7000 của UPS trên khắp châu Âu.

Bạn có ngày 15 để trả lại đơn đặt hàng kể từ ngày nhận.

Để xem các điều kiện vận chuyển đến các quốc gia khác, hãy truy cập Chính sách vận chuyển.


Chúng tôi cũng khuyên bạn nên